Penukaran Kalori ke Joules

Kalori (kal) ke joule (J), kalkulator penukaran tenaga dan cara menukar.

Kalkulator penukaran kalori ke joules

Pilih jenis unit kalori, masukkan tenaga dalam kalori dan tekan butang Tukar :

Pilih jenis unit kalori:
   
Hasil tenaga dalam joule: J

Joules kepada penukaran kalori ►

Kalori kecil & besar

Kalori kecil (kal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar (Cal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar juga disebut kalori makanan dan digunakan sebagai unit tenaga makanan.

Cara menukar dari kalori ke joule

Kalori termokimia ke joule

1 cal th = 4.184 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4.184 kali tenaga dalam termokimia kalori E (calth) :

E (J) = 4.184 × E (cal th )

Contohnya

Tukarkan 300 kal ke joule.

E (J) = 4.184 × 300cal th = 1255.2 J

15 ° C kalori ke joule

1 cal 15 = 4.1855 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4.1855 kali tenaga dalam 15 ° C kalori E (cal15) :

E (J) = 4.1855 × E (cal 15 )

Contohnya

Tukarkan 300 kal 15 ke joule.

E (J) = 4.1855 × 300cal 15 = 1255.65 J

Kalori besar / makanan hingga joule

1 Cal = 4.184 kJ = 4184 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4184 kali tenaga dalam jumlah besar / kalori makanan E (Cal) :

E (J) = 4184 × E (Cal)

Contohnya

Tukar 0.3 Cal ke joule.

E (J) = 4184 × 0.3 Cal = 1255.2 J

 

Joules kepada penukaran kalori ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID