Cara Menukar Pecahan kepada Perpuluhan

Kaedah # 1

Kembangkan penyebutnya menjadi kekuatan 10.

Contoh # 1

3/5 diperluas menjadi 6/10 dengan mengalikan pembilang dengan 2 dan penyebutnya dengan 2:

3 = 3 × 2 = 6 = 0.6
5 5 × 2 10

Contoh # 2

3/4 diperluas menjadi 75/100 dengan mengalikan pembilang dengan 25 dan penyebutnya dengan 25:

3 = 3 × 25 = 75 = 0.75
4 4 × 25 100

Contoh # 3

5/8 diperluas menjadi 625/1000 dengan mengalikan pembilang dengan 125 dan penyebutnya dengan 125:

5 = 5 × 125 = 625 = 0.625
8 8 × 125 1000

Kaedah # 2

  1. Gunakan kalkulator.
  2. Hitung pembilang pecahan dibahagi dengan penyebut pecahan.
  3. Untuk nombor bercampur tambah bilangan bulat.

Contoh # 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0.4

Contoh # 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1.4

Kaedah # 3

Hitung pembahagian panjang pembilang pecahan dibahagi dengan penyebut pecahan.

Contohnya

Hitung 3/4 dengan pembahagian panjang 3 dibahagi dengan 4:

  0.75
4 3
  0
  30
  28
    20 
    20 
      0

 

Penukar pecahan hingga perpuluhan ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID