Pecahan hingga Kalkulator Perpuluhan

Masukkan pecahan:
Hasil perpuluhan:
Pengiraan:

Penukar perpuluhan hingga pecahan ►

Cara menukar pecahan menjadi perpuluhan

Kaedah # 1

Kembangkan penyebutnya menjadi kekuatan 10.

Contoh # 1

3/5 diperluas menjadi 6/10 dengan mengalikan pembilang dengan 2 dan penyebutnya dengan 2:

3 = 3 × 2 = 6 = 0.6
5 5 × 2 10

Contoh # 2

3/4 diperluas menjadi 75/100 dengan mengalikan pembilang dengan 25 dan penyebutnya dengan 25:

3 = 3 × 25 = 75 = 0.75
4 4 × 25 100

Contoh # 3

5/8 diperluas menjadi 625/1000 dengan mengalikan pembilang dengan 125 dan penyebutnya dengan 125:

5 = 5 × 125 = 625 = 0.625
8 8 × 125 1000

Kaedah # 2

  1. Gunakan kalkulator untuk membahagi pembilang pecahan dengan penyebut.
  2. Untuk nombor bercampur tambah bilangan bulat.

Contoh # 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0.4

Contoh # 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1.4

Kaedah # 3

Gunakan pembahagian panjang untuk membahagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan.

Contohnya

Hitung 3/4 dengan pembahagian panjang 3 dibahagi dengan 4:

  0.75
4 3
  0
  30
  28
    20 
    20 
      0

Jadual penukaran pecahan hingga perpuluhan

Pecahan Perpuluhan
1/2 0.5
1/3 0.33333333
2/3 0.66666667
1/4 0.25
2/4 0.5
3/4 0.75
1/5 0.2
2/5 0.4
3/5 0.6
4/5 0.8
1/6 0.16666667
2/6 0.33333333
3/6 0.5
4/6 0.66666667
5/6 0.83333333
1/7 0.14285714
2/7 0.28571429
3/7 0.42857143
4/7 0.57142858
5/7 0.71428571
6/7 0.85714286
1/8 0.125
2/8 0.25
3/8 0.375
4/8 0.5
5/8 0.625
6/8 0.75
7/8 0.875
1/9 0.11111111
2/9 0.22222222
3/9 0.33333333
4/9 0.44444444
5/9 0.55555556
6/9 0.66666667
7/9 0.77777778
8/9 0.88888889
1/10 0.1
2/10 0.2
3/10 0.3
4/10 0.4
5/10 0.5
6/10 0.6
7/10 0.7
8/10 0.8
9/10 0.9
1/11 0.09090909
2/11 0.18181818
3/11 0.27272727
4/11 0.36363636
5/11 0.45454545
6/11 0.54545454
7/11 0.63636363
8/11 0.72727272
9/11 0.81818181
10/11 0.90909091

 

Penukaran perpuluhan hingga pecahan ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID