Penukaran watt ke kilowatt

Watt (W) ke kilowatt (kW) , penukaran kuasa : kalkulator dan cara menukar.

Kalkulator penukaran watt ke kilowatt

Watt (W) ke kilowatt (kW) , kalkulator penukaran kuasa.

Masukkan kuasa dalam watt dan tekan butang Convert :

W
   
Hasil Kilowatt: kW

kalkulator penukaran kW ke watt

Cara menukar watt ke kilowatt

1kW = 1000W

Formula penukaran watt ke kilowatt

Kuasa dalam kilowatt P (kW) sama dengan kuasa dalam watt P (W) dibahagi dengan 1000:

P (kW) = P (W) / 1000

Contohnya

Tukar 1300W ke kilowatt:

P (kW) = 1300W / 1000 = 1.3kW

Jadual penukaran watt ke kilowatt

Kuasa (watt) Kuasa (kilowatt)
0 W 0 kW
1 W 0.001 kW
10 W 0.01 kW
100 W 0.1 kW
1000 W 1 kW
10000 W 10 kW
100000 W 100 kW
1000000 W 1000 kW

 

penukaran kW ke watt ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI KUASA
JADUAL RAPID