Penukaran Kilowatt ke megawatt

Penukaran kuasa Kilowatt (kW) ke megawatt (MW) : kalkulator dan cara menukar.

Kalkulator penukaran Kilowatt ke megawatt

Kalkulator penukaran kuasa Kilowatt (kW) hingga megawatt (MW) .

Masukkan kuasa dalam kilowatt dan tekan butang Convert :

kW
   
Hasil dalam megawatt: MW

Kalkulator penukaran MW ke kW

Cara menukar kilowatt menjadi megawatt

1MW = 1000kW

1kW = 0.001MW

Formula penukaran Kilowatt ke megawatt

Kuasa dalam megawatt P (MW) sama dengan kuasa dalam kilowatt P (kW ) dibahagi dengan 1000:

P (MW) = P (kW) / 1000

Contohnya

Tukarkan 5kW ke megawatt:

P (MW) = 5kW / 1000 = 0.005MW

Jadual penukaran Kilowatt ke watt

Kuasa (kilowatt) Kuasa (megawatt)
0 kW 0 MW
1 kW 0.001 MW
10 kW 0.01 MW
 100 kW 0.1 MW
 1000 kW 1 MW
 10000 kW 10 MW
 100000 kW 100 MW
 1000000 kW 1000 MW

 

Penukaran MW ke kW ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI KUASA
JADUAL RAPID