Penukaran mW ke dBm

kalkulator penukaran mW ke dBm

kilo (mB) hingga desibel-miliwatt (dBm) , kalkulator penukaran kuasa .

Masukkan daya dalam mW dan tekan butang Convert :

mW
   
Keputusan dBm: dBm

kalkulator penukaran dBm ke mW ►

Cara menukar mW ke dBm

Daya P (dBm) dalam dBm sama dengan 10 kali logaritma asas 10 daya P (mW) dalam miliwatt (mW) dibahagi dengan 1 miliwatt (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Jadi,

1mW = 0dBm

Contohnya

Tukarkan 20mW ke dBm:,

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (20mW / 1mW) = 13.0103dBm

Jadual penukaran mW ke dBm

Kuasa (mW) Kuasa (dBm)
0 + mW -∞ dBm
0.01 mW -20 dBm
0.1 mW -10 dBm
1 mW 0 dBm
2 mW 3.0103 dBm
3 mW 4.7712 dBm
4 mW 6.0206 dBm
5 mW 6.9897 dBm
6 mW 7.7815 dBm
7 mW 8.4510 dBm
8 mW 9.0309 dBm
 9 mW 9.5424 dBm
10 mW 10 dBm
100 mW 20 dBm
1000 mW 30 dBm
10000 mW 40 dBm
 100000 mW 50 dBm
 1000000 mW 60 dBm
 10000000 mW 70 dBm
100000000 mW 80 dBm
1000000000 mW 90 dBm
 10000000000 mW 100 dBm

 

penukaran dBm ke mW ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI KUASA
JADUAL RAPID