Spanningsdeler Calculator

Spanningsdelercalculator: berekent de spanningsvallen op elke weerstandsbelasting, indien in serie geschakeld.

Voer de totale voedingsspanning in en druk op de knop Berekenen :

Voer de totale spanning in: V T = Volt [V]
Voer de weerstand van de eerste belasting in: R 1 = Ohm [Ω]
Voer de weerstand van de tweede belasting in: R 2 = Ohm [Ω]
Weerstand van derde belasting invoeren:

(optioneel)

R 3 = Ohm [Ω]
       
Spanningsval van R1: V 1 = Volt [V]
Spanningsval van R2: V 2 = Volt [V]
Spanningsval van R3: V 3 = Volt [V]

Spanningsdeler regel

Voor een gelijkstroomcircuit met constante spanningsbron V T en weerstanden in serie, wordt de spanningsval V i in weerstand R i gegeven door de formule:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

 

Spanningsdeler ►

 


Zie ook

Advertising

ELEKTRISCHE CALCULATORS
SNELLE TABELLEN