Jak obliczyć końcową ocenę z egzaminu

Obliczanie ocen z egzaminu końcowego.

Obliczanie ocen z egzaminu końcowego

Końcowa ocena z egzaminu jest równa 100% pomnożonej przez wymaganą ocenę, minus 100% minus końcowa waga egzaminu (w) pomnożona przez aktualną ocenę (g), podzielona przez końcową wagę egzaminu (w):

Ocena z egzaminu końcowego =

= (100% × wymagana ocena - (100% - w ) × aktualna ocena ) / w

Przykład

Obecna ocena to 70% (lub C-).

Końcowa waga egzaminu to 50%.

Wymagana ocena to 80% (lub B-).

Obliczenie

Końcowa ocena z egzaminu jest równa 100% pomnożonej przez wymaganą ocenę, minus 100% minus końcowa waga egzaminu (w) pomnożona przez aktualną ocenę (g), podzielona przez końcową wagę egzaminu (w):

Ocena z egzaminu końcowego =

= (100% × wymagana ocena - (100% - w ) × aktualna ocena ) / w

= (100% × 80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Zatem końcowa ocena z egzaminu powinna wynosić 90% (lub A-).

 

Kalkulator oceny końcowej ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY KLASY
SZYBKIE STOŁY