Kalkulator odchylenia standardowego

Kalkulator odchylenia standardowego (σ) ze średnią wartością i wariancją online.

Kalkulator populacji i odchylenia standardowego próby

Wprowadź wartości danych oddzielone przecinkami (np .: 3,2,9,4) lub spacjami (np .: 3 2 9 4) i naciśnij przycisk Oblicz .

Wprowadź wartości danych:
   
Odchylenie standardowe populacji:
Odchylenie standardowe próbki:
Wariancja populacji:
Przykładowa wariancja:
Oznaczać:

Kalkulator odchylenia standardowego zmiennej losowej

Wprowadź prawdopodobieństwo lub wagę i liczbę danych w każdym wierszu:

Prawdopodobieństwo Numer danych
Odchylenie standardowe:
Zmienność:
Oznaczać:

Obliczanie odchylenia standardowego całej populacji

Średnia populacji:

średnia populacji

Odchylenie standardowe populacji:

odchylenie standardowe populacji

Obliczanie odchylenia standardowego danych próbkowanych

Średnia próbka:

Próbka średnia

Odchylenie standardowe próbki:

Odchylenie standardowe próbki

Obliczanie odchylenia standardowego dla zmiennych losowych

Średnia zmienna losowa:

średnia zmiennej losowej

Odchylenie standardowe zmiennej losowej dyskretnej:

losowe odchylenie standardowe

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY