Kalkulator średniej ważonej

Kalkulator i obliczenia średniej ważonej. Kalkulator średniej ważonej.

Waga Numer
Średnia ważona:
Suma wag:
Obliczenie:

Kalkulator średniej ►

Obliczenie średniej ważonej

Średnia ważona ( x ) jest równa sumie iloczynu wagi (w i ) pomnożonej przez liczbę danych (x i ) podzielonej przez sumę wag:

Średnia ważona

Przykład

Wyznacz średnią ważoną ocen z klas (o jednakowej wadze) 70,70,80,80,80,90:

Ponieważ wagi wszystkich ocen są równe, możemy obliczyć te oceny za pomocą prostej średniej lub obliczyć, ile razy pojawia się każda ocena i użyć średniej ważonej.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78,33333

 

Kalkulator średniej ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY