Jak zamienić dżule na kilodżule

Jak zamienić energię w dżulach (J) na kilodżule (kJ).

Jak przekonwertować dżule na kJ

Jeden kilodżul jest równy 1000 dżuli:

1kJ = 1000J

Energia E w kilodżulach (kJ) jest równa energii w dżulach (J) podzielonej przez 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

Przykład

Przelicz 400J na kilodżule.

Energia E w kilodżulach (kJ) równa się 400 dżulom (J) podzielonym przez 1000:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0,4kJ

 

Kalkulator konwersji dżuli na kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY