Jak zamienić 2 kJ na dżule

Jak zamienić energię 2 kilodżuli (kJ) na dżule (J).

Energia E w dżulach (J) jest równa 2 kilodżulom razy 1000:

E (J) = 2kJ × 1000 = 2000J

 

Zatem 2 kilodżule (kJ) są równe 2000 dżuli (J):

2 kJ = 2000 J.

 

Jak przekonwertować kJ na dżule ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY