Jak zamienić 1 kJ na dżule

Jak zamienić energię 1 kilodżuli (kJ) na dżule (J).

Energia E w dżulach (J) jest równa 1 kilodżulowi razy 1000:

E (J) = 1kJ × 1000 = 1000J

 

Zatem 1 kilodżul (kJ) jest równy 1000 dżuli (J):

1 kJ = 1000 J

 

Jak przekonwertować kJ na dżule ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY