Jak zamienić dżule na kilodżule

Jak zamienić energię w kilodżulach (kJ) na dżule (J).

Jak zamienić kJ na dżule

Jeden kilodżul jest równy 1000 dżuli:

1kJ = 1000J

Energia E w dżulach (J) jest równa energii w kilodżulach (kJ) razy 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

Przykład

Przelicz 4kJ na dżule.

Energia E w dżulach (J) jest równa 4 kilodżulom razy 1000:

E (J) = 4kJ × 1000 = 4000J

 

Kalkulator konwersji kJ na dżule ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY