Jak przeliczyć kWh na BTU

Jak zamienić energię z kilowatogodzin (kWh) na BTU.

Jak przeliczyć kWh na BTU

1 kWh = 3412,14163312794 BTU IT

 

Zatem energia w BTU E (BTU) jest równa 3412,1416 .. razy energia w kilowatogodzinach E (kWh) :

E (BTU) = 3412,14163312794 × E (kWh)

 

Przykład

Zamień 5 kWh na BTU:

E (BTU) = 3412,14163312794 × 5 kWh = 17060,708 BTU

 

Jak zamienić BTU na kWh ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY