Co to jest kcal?

Co to jest jednostka kcal?

definicja kcal

kcal to symbol kilokalorii.

Jedna kilokaloria to 1000 kalorii.

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

Istnieje kilka definicji kalorii w zależności od temperatury.

konwersje kcal

Konwersja kcal na cal

Jedna kilokaloria to 1000 małych kalorii:

1 kcal = 1000 kal

Jedna kilokaloria jest równa 1 kalorii dużej / spożywczej:

1 kcal = 1 kal

konwersja kcal na kilodżule

Istnieje kilka definicji kalorii:

Kalorie termochemiczne / spożywcze do kilodżuli

1 kcal th = 4,184 kJ

Energia w kilodżulach E (kJ) jest równa 4,184-krotności energii w kilokaloriach termochemicznych / spożywczych E (kcal) :

E (kJ) = 4,184 × E (kcal-th)

Międzynarodowe kilokalorie do kilodżuli

1 kcal IT = 4,1868 kJ

Energia w kilodżulach E (kJ) jest równa 4,1868 razy energii w międzynarodowych kilokaloriach E (kcal-IT) :

E (kJ) = 4,1868 × E (kcal -IT )

15 ° C kilokalorii do kilodżuli

1 kcal 15 = 4,1855 kJ

Energia w kilodżulach E (kJ) jest równa 4,1855 razy energii w kilokaloriach E 15 ° C (kcal15) :

E (kJ) = 4,1855 × E ( 15 kcal )

20 ° C kilokalorii na dżule

1 cal 20 = 4,182 kJ

Energia w kilodżulach E (kJ) jest równa 4,182 razy energii w kilokaloriach E w 20 ° C (kcal20) :

E (kJ) = 4,182 × E ( 20 kcal )

 

Kalkulator konwersji kcal na kJ ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY