Jak zamienić kcal na kalorie

Jak konwertować kalorie ( kcal) na kalorie (cal).

Małe i duże kalorie

Mała kaloria (cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 grama wody o 1 ° C pod ciśnieniem 1 atmosfery.

Duża kaloria (Cal) to energia potrzebna do zwiększenia 1 kg wody o 1 ° C przy ciśnieniu 1 atmosfery.

Duża kaloria jest również nazywana kalorią spożywczą i jest stosowana jako jednostka energii spożywczej.

kcal do Cal - małych kilokalorii do dużych kalorii

Jedna duża kaloria pokarmu równa się 1 małym kcal:

1 Cal = 1 kcal

Energia w dużych kaloriach (Cal) jest równa energii w małych kilokaloriach (kcal):

E (Cal) = E (kcal)

Przykład

Zamień 6 kcal na duże kalorie:

E (Cal) = 6 kcal = 6 Cal

kcal to cal - małe kilokalorie do małych kalorii

1 kcal = 1000 kal

Wartość energetyczna małych kalorii (cal) jest równa 1000-krotności energii w małych kilokaloriach (kcal):

E (cal) = 1000 × E (kcal)

Przykład

Zamień 6 kcal na małe kalorie:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 cal

 

Jak zamienić kalorie na kcal ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA ENERGII
SZYBKIE STOŁY