Jak przekonwertować ułamek na dziesiętny

Metoda nr 1

Rozwiń mianownik do potęgi 10.

Przykład 1

3/5 jest rozszerzane do 6/10 poprzez pomnożenie licznika przez 2 i mianownika przez 2:

3 = 3 × 2 = 6 = 0.6
5 5 × 2 10

Przykład nr 2

3/4 jest rozszerzane do 75/100 poprzez pomnożenie licznika przez 25 i mianownika przez 25:

3 = 3 × 25 = 75 = 0,75
4 4 × 25 100

Przykład nr 3

5/8 jest rozszerzane do 625/1000 poprzez pomnożenie licznika przez 125 i mianownika przez 125:

5 = 5 × 125 = 625 = 0.625
8 8 × 125 1000

Metoda nr 2

  1. Użyj kalkulatora.
  2. Oblicz licznik ułamka podzielony przez mianownik ułamka.
  3. W przypadku liczb mieszanych dodaj liczbę całkowitą.

Przykład 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0,4

Przykład nr 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1,4

Metoda nr 3

Oblicz długi podział licznika ułamka podzielony przez mianownik ułamka.

Przykład

Oblicz 3/4 przez długi podział 3 podzielone przez 4:

  0,75
4 3
  0
  30
  28
    20 
    20 
      0

 

Konwerter ułamków na dziesiętne ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA NUMERÓW
SZYBKIE STOŁY