Decybel-W (dBW)

Definicja dBW

dBW lub decybel-wat to jednostka mocy w skali decybeli , odnosząca się do 1 wata (W).

Moc w decybelach ( P (dBW) ) jest równa 10-krotności logarytmu podstawy 10 mocy w watach ( P (W) ):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1 W)

Moc w watach ( P (W) ) jest równa 10 podniesionym przez moc w decybelach ( P (dBW) ) podzieloną przez 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

1 wat odpowiada 0 dBW:

1 W = 0 dBW

1 miliwat odpowiada -30 dBW:

1 mW = 0,001 W = -30 dBW

Kalkulator konwersji dBW na dBm, Waty, mW

Konwertuj dBW na dBm, wat, miliwaty.

Wprowadź moc w jednym z pól tekstowych i naciśnij przycisk Konwertuj :

Wpisz miliwaty: mW
Wpisz waty: W
Wprowadź dBm: dBm
Wprowadź dBW: dBW
     

Jak przekonwertować dBW na wat

Jak przeliczyć moc w dBW na waty (W).

Moc w watach ( P (W) ) jest równa 10 podniesionym przez moc w dBW ( P (dBW) ) podzieloną przez 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

 

Na przykład: jaka jest moc w watach przy poborze mocy 20 dBW?

Rozwiązanie:

P (W) = 1 W ⋅ 10 (20 dBW / 10) = 100 W.

Jak przekonwertować Wat na dBW

Jak przeliczyć moc w watach (W) na dBW.

Moc w dBW jest równa logarytmowi podstawy 10 mocy w watach (W):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1 W)

 

Na przykład: jaka jest moc w dBW przy poborze mocy 100W?

Rozwiązanie:

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 (100 W / 1 W) = 20 dBW

Jak przekonwertować dBW na dBm

Jak przeliczyć moc w dBW na dBm.

Moc w dBm jest równa logarytmowi podstawy 10 mocy w watach (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Na przykład: jaka jest moc w dBm przy poborze mocy 20 dBW?

Rozwiązanie:

P (dBm) = 20 dBW + 30 = 50 dBm

Jak przekonwertować dBm na dBW

Jak przeliczyć moc w dBm na dBW.

Moc w dBW ( P (dBW) ) jest równa 10 podniesionym przez moc w dBm ( P (dBm) ) podzieloną przez 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Na przykład: jaka jest moc w watach przy poborze mocy 40 dBm?

Rozwiązanie:

P (dBW) = 40 dBm - 30 = 10 dBW

dBW do dBm, tabela konwersji Watt

Moc (dBW) Moc (dBm) Moc (waty)
-130 dBW -100 dBm 0,1 pW
-120 dBW -90 dBm 1 pW
-110 dBW -80 dBm 10 pW
-100 dBW -70 dBm 100 pW
-90 dBW -60 dBm 1 nW
-80 dBW -50 dBm 10 nW
-70 dBW -40 dBm 100 nW
-60 dBW -30 dBm 1 μW
-50 dBW -20 dBm 10 μW
-40 dBW -10 dBm 100 μW
-30 dBW 0 dBm 1 mW
-20 dBW 10 dBm 10 mW
-10 dBW 20 dBm 100 mW
-1 dBW 29 dBm 0,794328 W
0 dBW 30 dBm 1,000000 W.
1 dBW 31 dBm 1.258925 W
10 dBW 40 dBm 10 W.
20 dBW 50 dBm 100 W.
30 dBW 60 dBm 1 kW
40 dBW 70 dBm 10 kW
50 dBW 80 dBm 100 kW
60 dBW 90 dBm 1 MW
70 dBW 100 dBm 10 MW
80 dBW 110 dBm 100 MW
90 dBW 120 dBm 1 GW
100 dBW 130 dBm 10 GW

 


Zobacz też

Advertising

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
SZYBKIE STOŁY