Reguły logarytmu

Podstawa b logarytm z liczby to wykładnik że musimy podnieść podstawę w celu uzyskania numeru.

Definicja logarytmu

Kiedy b jest podniesione do potęgi y jest równe x:

b y = x

Wtedy logarytm o podstawie b z x jest równy y:

log b ( x ) = y

Na przykład gdy:

2 4 = 16

Następnie

log 2 (16) = 4

Logarytm jako funkcja odwrotna funkcji wykładniczej

Funkcja logarytmiczna,

y = log b ( x )

jest funkcją odwrotną funkcji wykładniczej,

x = b y

Jeśli więc obliczymy wykładniczą funkcję logarytmu x (x/ 0),

f ( f -1 ( x )) = b log b ( x ) = x

Lub jeśli obliczymy logarytm funkcji wykładniczej x,

f -1 ( f ( x )) = log b ( b x ) = x

Logarytm naturalny (ln)

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie e:

ln ( x ) = log e ( x )

Gdy e stała jest liczbą:

e = \ lim_ {x \ rightarrow \ infty} \ left (1+ \ frac {1} {x} \ right) ^ x = 2,718281828459 ...

lub

e = \ lim_ {x \ rightarrow 0} \ left (1+ \ right x) ^ \ frac {1} {x}

 

Zobacz: logarytm naturalny

Obliczanie odwrotnego logarytmu

Odwrotny logarytm (lub antylogarytm) oblicza się, podnosząc podstawę b do logarytmu y:

x = log -1 ( y ) = b y

Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna ma podstawową postać:

f ( x ) = log b ( x )

Reguły logarytmu

Nazwa reguły Reguła
Reguła iloczynu logarytmicznego
log b ( x ∙ y ) = log b ( x ) + log b ( y )
Reguła ilorazu logarytmu
log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )
Reguła potęgi logarytmów
log b ( x y ) = y ∙ log b ( x )
Reguła przełączania podstawy logarytmu
log b ( c ) = 1 / log c ( b )
Reguła zmiany podstawy logarytmu
log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )
Pochodna logarytmu
f ( x ) = log b ( x ) f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))
Całka logarytmu
log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C
Logarytm liczby ujemnej
log b ( x ) jest niezdefiniowane, gdy x ≤ 0
Logarytm 0
log b (0) jest niezdefiniowane
\ lim_ {x \ to 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty
Logarytm 1
log b (1) = 0
Logarytm podstawy
log b ( b ) = 1
Logarytm nieskończoności
lim log b ( x ) = ∞, gdy x → ∞

Zobacz: Reguły logarytmu

 

Reguła iloczynu logarytmicznego

Logarytm mnożenia x i y jest sumą logarytmu x i logarytmu y.

log b ( x ∙ y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Na przykład:

log 10 (3 7) = log 10 (3) + log 10 (7)

Reguła ilorazu logarytmu

Logarytm z dzielenia xiy jest różnicą logarytmu z x i logarytmu z y.

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Na przykład:

log 10 (3 / 7) = log 10 (3) - log 10 (7)

Reguła potęgi logarytmów

Logarytm x podniesiony do potęgi y to y razy logarytm z x.

log b ( x y ) = y ∙ log b ( x )

Na przykład:

log 10 (2 8 ) = 8 log 10 (2)

Reguła przełączania podstawy logarytmu

Logarytm o podstawie b z c wynosi 1 podzielony przez logarytm o podstawie c z b.

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Na przykład:

log 2 (8) = 1 / log 8 (2)

Reguła zmiany podstawy logarytmu

Logarytm o podstawie b z x to logarytm o podstawie c z x podzielony przez logarytm o podstawie c z liczby b.

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

Na przykład, aby obliczyć log 2 (8) w kalkulatorze, musimy zmienić podstawę na 10:

log 2 (8) = log 10 (8) / log 10 (2)

Zobacz: reguła zmiany podstawy dziennika

Logarytm liczby ujemnej

Logarytm rzeczywisty o podstawie b x, gdy x <= 0 jest niezdefiniowany, gdy x jest ujemne lub równe zero:

log b ( x ) jest niezdefiniowane, gdy x ≤ 0

Zobacz: log liczby ujemnej

Logarytm 0

Podstawowy logarytm b zero jest niezdefiniowany:

log b (0) jest niezdefiniowane

Granica logarytmu podstawy b z x, gdy x zbliża się do zera, jest minus nieskończoność:

\ lim_ {x \ to 0 ^ +} \ textup {log} _b (x) = - \ infty

Zobacz: log of zero

Logarytm 1

Podstawowy logarytm b z jedynki wynosi zero:

log b (1) = 0

Na przykład logarytm o podstawie dwóch z jednego jest równy zero:

log 2 (1) = 0

Zobacz: log z jednego

Logarytm nieskończoności

Granica logarytmu podstawy b z x, gdy x zbliża się do nieskończoności, jest równa nieskończoności:

lim log b ( x ) = ∞, gdy x → ∞

Zobacz: log nieskończoności

Logarytm podstawy

Podstawowy logarytm b z b to jeden:

log b ( b ) = 1

Na przykład logarytm o podstawie dwa z dwóch to jeden:

log 2 (2) = 1

Pochodna logarytmu

Gdy

f ( x ) = log b ( x )

Następnie pochodna f (x):

f ' ( x ) = 1 / ( x ln ( b ))

Zobacz: pochodna logarytmiczna

Całka logarytmiczna

Całka z logarytmu x:

log b ( x ) dx = x ∙ (log b ( x ) - 1 / ln ( b ) ) + C

Na przykład:

log 2 ( x ) dx = x ∙ (log 2 ( x ) - 1 / ln (2) ) + C

Przybliżenie logarytmu

log 2 ( x ) ≈ n + ( x / 2 n - 1),

Złożony logarytm

Dla liczby zespolonej z:

z = re = x + iy

Złożony logarytm wyniesie (n = ...- 2, -1,0,1,2, ...):

Log z = ln ( r ) + i ( θ + 2nπ ) = ln (√ ( x 2 + y 2 )) + i · arctan ( y / x ))

Problemy i odpowiedzi logarytmiczne

Problem nr 1

Znajdź x dla

log 2 ( x ) + log 2 ( x -3) = 2

Rozwiązanie:

Korzystanie z reguły iloczynu:

log 2 ( x ∙ ( x -3)) = 2

Zmiana postaci logarytmu zgodnie z definicją logarytmu:

x ∙ ( x -3) = 2 2

Lub

x 2 -3 x -4 = 0

Rozwiązanie równania kwadratowego:

x 1,2 = [3 ± √ (9 + 16)] / 2 = [3 ± 5] / 2 = 4, -1

Ponieważ logarytm nie jest zdefiniowany dla liczb ujemnych, odpowiedź brzmi:

x = 4

Problem nr 2

Znajdź x dla

log 3 ( x +2) - log 3 ( x ) = 2

Rozwiązanie:

Stosując regułę ilorazu:

log 3 (( x +2) / x ) = 2

Zmiana postaci logarytmu zgodnie z definicją logarytmu:

( x +2) / x = 3 2

Lub

x +2 = 9 x

Lub

8 x = 2

Lub

x = 0,25

Wykres log (x)

log (x) nie jest zdefiniowany dla rzeczywistych niedodatnich wartości x:

Tablica logarytmów

x logować 10 x log 2 x log e x
0 nieokreślony nieokreślony nieokreślony
0 + - ∞ - ∞ - ∞
0,0001 -4 -13,287712 -9,210340
0,001 -3 -9,965784 -6.907755
0,01 -2 -6,643856 -4,605170
0.1 -1 -3,321928 -2,302585
1 0 0 0
2 0,301030 1 0.693147
3 0,477121 1.584963 1.098612
4 0,602060 2 1.386294
5 0.698970 2.321928 1.609438
6 0,778151 2.584963 1.791759
7 0.845098 2.807355 1.945910
8 0,903090 3 2.079442
9 0.954243 3.169925 2.197225
10 1 3.321928 2.302585
20 1.301030 4.321928 2.995732
30 1.477121 4.906891 3.401197
40 1.602060 5.321928 3.688879
50 1.698970 5.643856 3,912023
60 1.778151 5.906991 4.094345
70 1.845098 6.129283 4.248495
80 1.903090 6.321928 4.382027
90 1.954243 6.491853 4.499810
100 2 6.643856 4.605170
200 2.301030 7,643856 5.298317
300 2.477121 8.228819 5.703782
400 2.602060 8.643856 5,991465
500 2.698970 8,965784 6.214608
600 2,778151 9.228819 6.396930
700 2.845098 9.451211 6.551080
800 2.903090 9,643856 6.684612
900 2,954243 9.813781 6.802395
1000 3 9,965784 6.907755
dziesięć tysięcy 4 13.287712 9.210340

 

Kalkulator logarytmiczny ►

 


Zobacz też

Advertising

ALGEBRA
SZYBKIE STOŁY