Jak zamienić waty na dżule

Jak zamienić moc elektryczną w watach (W) na energię w dżulach (J).

Możesz obliczyć dżule z watów i sekund, ale nie możesz przeliczyć watów na dżule, ponieważ jednostki waty i dżule reprezentują różne wielkości.

Formuła obliczeniowa watów do dżuli

Energia E w dżulach (J) jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez okres t w sekundach (s):

E (J) = P (W) × t (s)

Więc

dżule = waty × sekundy

lub

J = W × s

Przykład

Jakie jest zużycie energii przez obwód elektryczny o poborze mocy 30 watów w czasie 3 sekund?

E (J) = 30 W × 3 s = 90 J.

 

Jak zamienić dżule na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY