Co to jest kilowatogodzina (kWh)?

Definicja kilowatogodzin

Kilowatogodzina to jednostka energii (symbol kWh lub kW⋅h).

Jedną kilowatogodzinę definiuje się jako energię zużytą przez pobór mocy 1 kW w ciągu 1 godziny:

1 kWh = 1 kW ⋅ 1 godz

Jedna kilowatogodzina równa się 3,6–10 6 dżuli:

1 kWh = 3,6⋅10 6 J.

Energia E w kilowatogodzinach (kWh) jest równa mocy P w kilowatach (kW) pomnożonej przez czas t w godzinach (h).

E (kWh) = P (kW)t (h)

Przykład kilowatogodzin

Na przykład, jaka jest energia zużywana przy zużyciu 2 kW przez 3 godziny?

Rozwiązanie:

E (kWh) = 2kW ⋅ 3h = 6kWh

Konwersja kWh na Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ

1kWh = 1000Wh = 0,001MWh

1kWh = 3412,14163312794 BTU IT = 3,41214163312794 kBTU IT

1kWh = 3,6⋅10 6 J = 3600kJ = 3,6MJ = 0,0036GJ

Kalkulator konwersji kWh na Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ

Przelicz kilowatogodzinę na watogodzinę, megawatogodzinę, BTU, kiloBTU, dżule, kilodżule, megadżule, gigadżule,

Wprowadź energię w jednym z pól tekstowych i naciśnij przycisk Konwertuj :

           
  Wprowadź watogodzinę: Wh  
  Wprowadź kilowatogodzinę: kWh  
  Wprowadź megawatogodzinę: MWh  
  Wpisz BTU: BTU IT  
  Wprowadź kiloBTU: kBTU IT  
  Wpisz dżule: J  
  Wpisz kilodżule: kJ  
  Wpisz megadżule: MJ  
  Wpisz gigadżule: GJ  
         
           

kWh na BTU, tabela konwersji w dżulach

Kilowatogodzina

(kWh)

BTU IT Dżul (J)
0,1 kWh 341.2142 BTU 3,6–10 5 J.
1 kWh 3412.1416 BTU 3,6–10 6 J.
10 kWh 34121.4163 BTU 3,6⋅10 7 J.
100 kWh 341214.1633 BTU 3,6–10 8 J.
1000 kWh 3412141.6331 BTU 3,6–10 9 J.
10000 kWh 34121416.3313 BTU 3,6–10 10 J.

Miernik kWh

Licznik kWh to licznik energii elektrycznej, który mierzy ilość energii elektrycznej w kWh, która została zużyta w domu. Licznik kWh ma wyświetlacz licznika, który zlicza jednostki kilowatogodzin (kWh). Zużycie energii obliczane jest poprzez obliczenie różnicy wskazań licznika w podanym okresie.

Koszt rachunku za prąd

Koszt rachunku za energię elektryczną jest obliczany poprzez pomnożenie ilości zużytych kWh przez koszt 1 kWh.

Na przykład, koszt zużycia energii elektrycznej wynoszący 900 kWh miesięcznie przy koszcie 10 centów za 1 kWh wynosi

900 kWh x 10 centów = 9000 centów = 90 $.

Ile kilowatogodzin zużywa dom?

Zużycie energii w domu waha się w granicach 150kWh..1500kWh miesięcznie lub 5kWh..50kWh dziennie.

Zależy to od pogody, która wpływa na wymagania dotyczące ogrzewania lub klimatyzacji oraz liczby osób mieszkających w domu.

 

Kilowat (kW) ►

 


Zobacz też

Advertising

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
SZYBKIE STOŁY