Co znaczy ln (0) =?

Jaki jest logarytm naturalny zera?

ln (0) =?

Rzeczywista funkcja logarytmu naturalnego ln (x) jest zdefiniowana tylko dla x/ 0.

Zatem logarytm naturalny zera jest nieokreślony.

ln (0) jest niezdefiniowane

Dlaczego logarytm naturalny zera jest nieokreślony?

Ponieważ ln (0) jest liczbą, którą powinniśmy podnieść e, aby otrzymać 0:

e x = 0

Nie ma liczby x spełniającej to równanie.

Granica logarytmu naturalnego zera

Granica logarytmu naturalnego x, gdy x zbliża się do zera od strony dodatniej (0+), wynosi minus nieskończoność:

lim ln (x) = -infinity

 

 

Logarytm naturalny jedynki ►

 


Zobacz też

Advertising

NATURALNY LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY