Kalkulator logarytmu

Oblicz logarytm liczby do dowolnej podstawy:

×
log
×
log

* Użyj e dla notacji naukowej. Np .: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Gdy:

b y = x

Następnie logarytm podstawy b z liczby x:

log b x = y

Zmiana logarytmu podstawy kalkulatora

log

Kalkulator antylogarytmiczny

Aby obliczyć log -1 (y) na kalkulatorze, wprowadź podstawę b (domyślną wartością jest 10, wpisz e dla stałej e), wprowadź wartość logarytmu y i naciśnij przycisk = lub oblicz :

 
Wynik:

Gdy

y = log b x

Antylogarytm (lub odwrotny logarytm) jest obliczany przez podniesienie podstawy b do logarytmu y:

x = log b -1 ( y ) = b y

Reguły logarytmu

Reguła iloczynu logarytmicznego

log b ( x × y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Reguła ilorazu logarytmu

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Reguła potęgi logarytmów

log b ( x y ) = y ×log b ( x )

Reguła przełączania podstawy logarytmu

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Zmiana logarytmu zasady podstawowej

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

 

Logarytm - log (x) ►

 


Zobacz też

Advertising

KALKULATORY MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY