Naturalny logarytm nieskończoności

Co to jest logarytm naturalny z nieskończoności ?

ln (∞) =?

Ponieważ nieskończoność nie jest liczbą, powinniśmy używać limitów:

x zbliża się do nieskończoności

Granicą logarytmu naturalnego x, gdy x zbliża się do nieskończoności, jest nieskończoność:

lim ln ( x ) = ∞

  x → ∞

x zbliża się minus nieskończoność

W przeciwnym przypadku logarytm naturalny minus nieskończoności jest nieokreślony dla liczb rzeczywistych, ponieważ funkcja logarytmu naturalnego jest niezdefiniowana dla liczb ujemnych:

lim ln ( x ) jest niezdefiniowane

  x → -∞

Więc możemy podsumować

ln (∞) = ∞

 

ln (-∞) jest niezdefiniowane

 

 

Ln liczby ujemnej

 


Zobacz też

Advertising

NATURALNY LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY