Logarytm naturalny liczby ujemnej

Jaki jest logarytm naturalny liczby ujemnej?

Funkcja logarytmu naturalnego ln (x) jest zdefiniowana tylko dla x/ 0.

Zatem logarytm naturalny liczby ujemnej jest nieokreślony.

ln ( x ) jest niezdefiniowane dla x ≤ 0

 

Złożona funkcja logarytmiczna Log (z) jest również zdefiniowana dla liczb ujemnych.

Dla z = r⋅e i θ , zespolona funkcja logarytmiczna:

Log ( z ) = ln ( r ) + iθ, r / 0

Czyli dla rzeczywistej liczby ujemnej θ = -π:

Log ( z ) = ln ( r ) - iπ, r / 0

 

Logarytm naturalny zera ►

 


Zobacz też

Advertising

NATURALNY LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY