Jaki jest logarytm naturalny e?

Jaki jest logarytm naturalny stałej e (stała Eulera)?

ln ( e ) =?

Logarytm naturalny liczby x jest definiowany jako logarytm podstawowy e z x:

ln ( x ) = log e ( x )

Czyli logarytm naturalny e jest podstawą e logarytmu e:

ln ( e ) = log e ( e )

ln (e) to liczba, którą powinniśmy podnieść e, aby otrzymać e.

e 1 = e

Czyli logarytm naturalny e jest równy jeden.

ln ( e ) = log e ( e ) = 1

 

Logarytm naturalny nieskończoności ►

 


Zobacz też

Advertising

NATURALNY LOGARYTM
SZYBKIE STOŁY