Ako prevádzať volty na jouly

Ako prevádzať elektrické napätie vo voltoch (V) na energiu v jouloch (J).

Jouly môžete vypočítať z voltov a coulombov, ale nemôžete prevádzať volty na jouly, pretože jednotky voltov a joulov predstavujú rôzne veličiny.

Vzorec na výpočet voltov do joulov

Energia E v jouloch (J) sa rovná napätiu V vo voltoch (V), krát elektrický náboj Q v coulomboch (C):

E (J) = V (V) × Q (C)

Takže

joule = volt × coulomb

alebo

J = V × C

Príklad

Aká je energia v jouloch, ktorá sa spotrebuje v elektrickom obvode s napájaním 15 V a nabíjacím prúdom 4 coulomby?

E = 15V × 4C = 60J

 

Ako previesť joulov na volty ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY