Ako previesť kilowatthodinu na kilowatty

Ako prevádzať energiu v kilowatthodinách (kWh) na elektrickú energiu v kilowattoch (kW) .

Môžete vypočítať kilowatt z kilowatthodiny a hodín, ale nemôžete prevádzať kilowatthodinu na kilowatt, pretože kilowatthodina a kilowatthodiny predstavujú rôzne množstvá.

Vzorec na výpočet kilowatthodín až kilowattov

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná energii E v kilowatthodinách (kWh) vydelený časovým obdobím t v hodinách (h):

P (kW) = E (kWh) / t (hod)

Takže

kilowatt = kilowatthodina / hod

alebo

kW = kWh / h

Príklad

Aká je spotreba energie v kilowattoch, keď je spotreba energie 15 kilowatthodín po dobu 3 hodín?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

Ako prevádzať kW na kWh ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY