Ako prevádzať kilowatty na kilowattshodinu

Ako prevádzať elektrickú energiu v kilowattoch (kW) na energiu v kilowatthodinách (kWh) .

Môžete vypočítať kilowatthodinu z kilowattov a hodín, ale nemôžete previesť kilowatt na kilowatthodinu, pretože kilowatt a jednotky kilowatthodiny predstavujú rôzne množstvá.

Vzorec na výpočet od Kilowattov po kilowatthodinu

Energia E v kilowatthodinách (kWh) sa rovná výkonu P v kilowattoch (kW), krát časové obdobie t v hodinách (hod):

E (kWh) = P (kW) × t (hod)

Takže

kilowatthodina = kilowatthodina × hod

alebo

kWh = kW × hod

Príklad

Aká je spotreba energie vo watthodinách, keď je spotreba energie 5 kilowattov po dobu 3 hodín?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

Ako prevádzať kWh na kW ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY