Ako prevádzať stupne na radiány

Vzorec na prepočet stupňov na radiány

Jeden stupeň sa rovná 0,01745329252 radiánom:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Uhol α v radiánoch sa rovná uhlu α v stupňoch krát pi konštanta delená o 180 stupňov:

α (radiány) = α (stupne) × π / 180 °

alebo

radiány = stupne × π / 180 °

Príklad

Prevod 30 stupňov na radiány:

α (radiány) = α (stupne) × π / 180 ° = 30 ° × 3,1459 / 180 ° = 0,5236 rad

Stupne do radiánov z hľadiska pí

Uhol α v radiánoch sa rovná uhlu α v stupňoch krát pi konštanta delená o 180 stupňov:

α (radiány) = (α (stupne) / 180 °) × π

Príklad

Prevod 30 stupňov na radiány z hľadiska pí:

α (radiány) = (α (stupne) / 180 °) × π = (30 ° / 180 °) × π

 = (1/6) × π = π / 6 rad = 0,166667π rad

 

Ako prevádzať radiány na stupne ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY