Ako prevádzať radiány na stupne

Vzorec prepočtu na radiány a stupne

Jeden stupeň sa rovná 0,01745329252 radiánom:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Jeden radián sa rovná 57,295779513 stupňov:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

 

Uhol α v stupňoch sa rovná uhlu α v radiánoch krát 180 stupňov delené pi konštantou:

α (stupne) = α (radiány) × 180 ° / π

alebo

stupne = radiány × 180 ° / π

Príklad

Previesť 0,5236 rad uhol na stupne:

α (stupne) = α (radiány) × 180 ° / π = 0,5236 rad × 180 ° / 3,1459 = 30 °

 

Ako prevádzať stupne na radiány ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY