Konverzná kalkulačka stupňov a radiánov

Zadajte uhol v stupňoch a stlačte tlačidlo Konvertovať (napr. 30 °, -60 °):

Zadajte tituly: °
 
Výsledok Radianov:  
Uhol pohľadu:  

Prevodník radiánov na stupne ►

Ako prevádzať stupne na radiány

Pi radiány sa rovnajú 180 stupňom:

π rad = 180 °

Jeden stupeň sa rovná 0,01745329252 radiánom:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Uhol α v radiánoch sa rovná uhlu α v stupňoch krát pi konštanta delená o 180 stupňov:

α (radiány) = α (stupne) × π / 180 °

alebo

radiány = stupne × π / 180 °

Príklad

Prevod 30 stupňov na radiány:

α (radiány) = α (stupne) × π / 180 ° = 30 ° × 3,14159 / 180 ° = 0,5236 rad

Prevodná tabuľka stupňov na radiány

Stupne (°) Radiány (rad) Radiány (rad)
0 ° 0 rad 0 rad
30 ° π / 6 rad 0,5235987756 rad
45 ° π / 4 rad 0,7853981634 rad
60 ° π / 3 rad 1,0471975512 rad
90 ° π / 2 rad 1,5707963268 rad
120 ° 2π / 3 rad 2,0943951024 rad
135 ° 3π / 4 rad 2,3561944902 rad
150 ° 5π / 6 rad 2,6179938780 rad
180 ° π rad 3,1415926536 rad
270 ° 3π / 2 rad 4,7123889804 rad
360 ° 2π rad 6,1831853072 rad

 

Radiány na stupne prepočtu ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY