Konverzná kalkulačka medzi radiánmi a stupňami

Zadajte uhol v radiánoch a stlačte tlačidlo Konvertovať (napr. 0,5, π / 2, 3π / 2):

Zadajte radiány: rad
   
 
Výsledok stupňov:  
Uhol pohľadu:  

Prevodník stupňov na radiány ►

Ako prevádzať radiány na stupne

Pi radiány sa rovnajú 180 stupňom:

π rad = 180 °

Jeden radián sa rovná 57,295779513 stupňov:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

Uhol α v stupňoch sa rovná uhlu α v radiánoch krát 180 stupňov delené pi konštantou:

α (stupne) = α (radiány) × 180 ° / π

alebo

stupne = radiány × 180 ° / π

Príklad

Prevod 2 uhlov radiánov na stupne:

α (stupne) = α (radiány) × 180 ° / π = 2 × 180 ° / 3,14159 = 114,592 °

Radián na stupne prevodná tabuľka

Radiány (rad) Radiány (rad) Stupne (°)
0 rad 0 rad 0 °
π / 6 rad 0,5235987756 rad 30 °
π / 4 rad 0,7853981634 rad 45 °
π / 3 rad 1,0471975512 rad 60 °
π / 2 rad 1,5707963268 rad 90 °
2π / 3 rad 2,0943951024 rad 120 °
3π / 4 rad 2,3561944902 rad 135 °
5π / 6 rad 2,6179938780 rad 150 °
π rad 3,1415926536 rad 180 °
3π / 2 rad 4,7123889804 rad 270 °
2π rad 6,1831853072 rad 360 °

 

Prevod stupňov na radiány ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY