Logaritmus nuly

Aký je logaritmus nuly? Prečo nie je definovaný log (0).

Skutočný logaritmický funkčný protokol b (x) je definovaný iba pre x/ 0.

Nemôžeme nájsť číslo x, takže základňa b zdvihnutá na mocninu x sa rovná nule:

b x = 0, x neexistuje

Takže základný b logaritmus nula nie je definovaný.

log b (0) nie je definovaný

Napríklad nie je definovaný základný 10 logaritmus 0:

log 10 (0) nie je definovaný

Limit základného b logaritmu x, keď sa x blíži k nule z pozitívnej strany (0+), je mínus nekonečno:

lim log (x) = -infinity

 

Logaritmus jedného ►

 


Pozri tiež

Advertising

LOGARITMUS
RÝCHLE TABUĽKY