Logaritmus záporného čísla

Aký je logaritmus záporného čísla?

Logaritmická funkcia

y = log b ( x )

je inverzná funkcia exponenciálnej funkcie

x = b y

Pretože báza b je kladná (b/ 0), musí byť báza b zdvihnutá na silu y kladná (b y / 0) pre akékoľvek skutočné y. Číslo x teda musí byť kladné (x/ 0).

Skutočný základný b logaritmus záporného čísla nie je definovaný.

log b ( x ) je nedefinovaný pre x ≤ 0

Napríklad základný 10 logaritmus -5 je nedefinovaný:

denník 10 (-5) nie je definovaný

Komplexný logaritmus

Pre komplexné číslo z v polárnom tvare:

z = r · e

Komplexný logaritmus:

 Log z = ln r +

Je definované pre záporné z.

 

Logaritmus nuly ►

 


Pozri tiež

Advertising

LOGARITMUS
RÝCHLE TABUĽKY