Logaritmická kalkulačka

Vypočítajte logaritmus čísla na ľubovoľnú základňu:

×
prihlásiť
×
prihlásiť

* Použite e na vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Kedy:

b y = x

Potom základný b logaritmus čísla x:

log b x = y

Zmena logaritmu základnej kalkulačky

prihlásiť

Anti-logaritmická kalkulačka

Pre výpočet log -1 (y) na kalkulačke zadajte základňu b (10 je predvolená hodnota, zadajte e pre konštantu e), zadajte hodnotu logaritmu y a stlačte tlačidlo = alebo vypočítať :

 
Výsledok:

Kedy

y = log b x

Anti logaritmus (alebo inverzný logaritmus) sa počíta tak, že sa báza b zvýši na logaritmus y:

x = log b -1 ( y ) = b y

Pravidlá logaritmu

Pravidlo logaritmického produktu

log b ( x × y ) = log b ( x ) + log b ( y )

Pravidlo kvocientu logaritmu

log b ( x / y ) = log b ( x ) - log b ( y )

Logaritmické pravidlo sily

log b ( x y ) = y ×denník b ( x )

Logaritmické pravidlo prechodu na základňu

log b ( c ) = 1 / log c ( b )

Logaritmus zmena základného pravidla

log b ( x ) = log c ( x ) / log c ( b )

 

Logaritmus - log (x) ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY