Logaritmus nekonečna

Aký je logaritmus o nekonečnu ?

log 10 (∞) =?

 

Pretože nekonečno nie je číslo, mali by sme použiť limity:

x sa blíži k nekonečnu

Limita logaritmu x, keď sa x blíži k nekonečnu, je nekonečno:

lim log 10 ( x ) = ∞

  x → ∞

x sa blíži k mínus nekonečnu

V opačnom prípade je logaritmus mínus nekonečna (-∞) nedefinovaný pre reálne čísla, pretože logaritmická funkcia je nedefinovaná pre záporné čísla:

lim log 10 ( x ) nie je definované

  x → -∞

 

Logaritmus záporného čísla ►

 


Pozri tiež

Advertising

LOGARITMUS
RÝCHLE TABUĽKY