Promile (‰)

Promile alebo promile znamená promile.

Jedno promile sa rovná 1/1000 zlomku:

1 ‰ = 1/1000 = 0,001

Desať promile sa rovná zlomku 10/1000:

10 ‰ = 10/1000 = 0,01

Sto promile sa rovná zlomku 100/1000:

100 ‰ = 100/1000 = 0,1

Jedno tisíc promile sa rovná zlomku 1 000/1 000:

1 000 ‰ = 1 000/1000 = 1

Príklad

Čo je 30 promile 80 $?

30 ‰ × 80 $ = 0,030 × 80 $ = 2,4 $

Znak promile

Znak promile je symbol:

Je to napísané na pravú stranu čísla. napr .: 600 ‰

Za promile - percentná konverzia

Jedno promile sa rovná 0,1 percenta:

1 ‰ = 0,1%

Jedno percento sa rovná 10 promile:

1% = 10 ‰

Promile - percentá - desatinná tabuľka

Promile Percento Desatinné miesto
1 ‰ 0,1% 0,001
5 ‰ 0,5% 0,005
10 ‰ 1% 0,01
50 ‰ 5% 0,05
100 ‰ 10% 0,1
500 ‰ 50% 0,5
1 000 ‰ 100% 1

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSLA
RÝCHLE TABUĽKY