Číselné systémy

Číselná sústava

b - základ číselnej sústavy

d n - n-tá číslica

n - môže začínať od záporného čísla, ak má číslo zlomkovú časť.

N +1 - počet číslic

Binárny číselný systém - základňa-2

Binárne čísla používajú iba 0 a 1 číslicu.

B označuje binárnu predponu.

Príklady:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 1 00011 B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

Osmičkový číselný systém - základňa-8

Osmičkové čísla používajú číslice od 0..7.

Príklady:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

Desatinná číselná sústava - základňa-10

Desatinné čísla používajú číslice od 0..9.

Toto sú bežné čísla, ktoré používame.

Príklad:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

Hexadecimálny číselný systém - základňa-16

Hex čísla používajú číslice od 0..9 do A..F.

H označuje predponu hex.

Príklady:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

Prevodná tabuľka číselných systémov

Desatinné miesto

Základňa-10

Binárne

Základňa-2

Osmičkový

Základňa-8

Hexadecimálne

Základňa-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1 000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10 000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100 000 40 20

 


Pozri tiež

Advertising

  

 

ČÍSLA
RÝCHLE TABUĽKY