Percentuálna kalkulačka

Čo je % z ?  
je koľko percent ? %
je % čoho?
Aká je percentuálna zmena
od do ? %
Percento:     Zlomok:   Desatinné miesto:  
%

Percentuálne výpočty

Percento výpočtu hodnoty

Čo je 20% zo 60 dolárov?

20% sa rovná 60 $:

20% × 60 dolárov = (20/100) × 60 dolárov = 0,2 × 60 dolárov = 12 dolárov

Percentuálny výpočet

12 dolárov je koľko percent zo 60 dolárov?

12 dolárov sa vydelí 60 dolárov a vynásobí 100%:

(12 USD / 60 USD) × 100% = 20%

Výpočet celej hodnoty

12 dolárov je 20% z čoho?

12 dolárov je vydelené 20%:

12 USD / 20% = (12 EUR / 20) × 100 = 60 USD

Výpočet percentuálnej zmeny

Aká je percentuálna zmena od 40 do 50 dolárov?

Rozdiel medzi 50 a 40 dolárov je vydelený 40 dolárov a vynásobený 100%:

[(50 - 40 dolárov) / 40 dolárov] × 100% = 0,25 × 100% = 25%

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY