Kilowatts sa conversion ng horsepower

Kilowatts (kW) sa horsepower (hp) power conversion: calculator at kung paano mag-convert.

Ipasok ang lakas sa kilowatts at pindutin ang pindutan ng I- convert :

kW
 
Nagreresulta sa mekanikal na horsepower: hp (ako)
Resulta sa electrical horsepower: hp (E)
Nagreresulta sa metric horsepower: hp (M)

* Ginagamit ang electrical horsepower para sa mga de-kuryenteng makina at aircon

Hp to kW conversion ►

Paano i-convert ang kilowatts sa horsepower

Kilowatts sa mekaniko / haydroliko horsepower

Ang isang mekaniko o haydroliko horsepower ay katumbas ng 0.745699872 kilowatts:

1 hp (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW

Kaya ang pag-convert ng kuryente ng kilowatts sa horsepower ay ibinibigay ng:

P (hp) = P (kW) / 0.745699872

Halimbawa

I-convert ang 10kW sa mekaniko horsepower:

P (hp) = 10kW / 0.745699872 = 13.41 hp

 

Kilowatts sa electrical horsepower

Ang isang de-koryenteng horsepower ay katumbas ng 0.746 kilowatts:

1 hp (E) = 746 W = 0.746 kW

Kaya ang pag-convert ng kuryente ng kilowatts sa horsepower ay ibinibigay ng:

P (hp) = P (kW) / 0.746

Halimbawa

I-convert ang 10kW sa electrical horsepower:

P (hp) = 10kW / 0.746 = 13.405 hp

 

Kilowatts upang sukatan ang horsepower

Ang isang sukatan na horsepower ay katumbas ng 0.73549875 kilowatts:

1 hp (M) = 735.49875 W = 0.73549875 kW

Kaya ang pag-convert ng kuryente ng kilowatts sa horsepower ay ibinibigay ng:

P (hp) = P (kW) / 0.73549875

Halimbawa

I-convert ang 10kW sa sukatan na horsepower:

P (hp) = 10kW / 0.73549875 = 13.596 hp

Kilowatts sa talahanayan ng conversion ng horsepower

Kilo-
watts
(kW)
Mekaniko horsepower
(hp (I) )
Electric horsepower
(hp (E) )
Sukatan ng horsepower
(hp (M) )
0.001 kW 0.001341 hp 0.001340 hp 0.001360 hp
0.002 kW 0.002682 hp 0.002681 hp 0.002719 hp
0.003 kW 0.004023 hp 0.004021 hp 0.004079 hp
0.004 kW 0.005364 hp 0.005362 hp 0.005438 hp
0.005 kW 0.006705 hp 0.006702 hp 0.006798 hp
0.006 kW 0.008046 hp 0.008043 hp 0.008158 hp
0.007 kW 0.009387 hp 0.009383 hp 0.009517 hp
0.008 kW 0.010728 hp 0.010724 hp 0.010877 hp
0.009 kW 0.012069 hp 0.012064 hp 0.012237 hp
0.01 kW 0.013410 hp 0.013405 hp 0.013596 hp
0.02 kW 0.026820 hp 0.026810 hp 0.027192 hp
0.03 kW 0.040231 hp 0.040214 hp 0.040789 hp
0.04 kW 0.053641 hp 0.053619 hp 0.054385 hp
0.05 kW 0.067051 hp 0.067024 hp 0.067981 hp
0.06 kW 0.080461 hp 0.080429 hp 0.081577 hp
0.07 kW 0.093871 hp 0.093834 hp 0.095174 hp
0.08 kW 0.107282 hp 0.107239 hp 0.108770 hp
0.09 kW 0.120692 hp 0.120643 hp 0.122366 hp
0.1 kW 0.134022 hp 0.134048 hp 0.135962 hp
0.2 kW 0.268204 hp 0.268097 hp 0.271924 hp
0.3 kW 0.402307 hp 0.402145 hp 0.407886 hp
0.4 kW 0.536409 hp 0.536193 hp 0.543849 hp
0.5 kW 0.670511 hp 0.670241 hp 0.679811 hp
0.6 kW 0.804613 hp 0.804290 hp 0.815773 hp
0.7 kW 0.938715 hp 0.938338 hp 0.951735 hp
0.8 kW 1.072817 hp 1.072386 hp 1.087697 hp
0.9 kW 1.206920 hp 1.206434 hp 1.223659 hp
1 kW 1.341022 hp 1.340483 hp 1.359622 hp
2 kW 2.682044 hp 2.680965 hp 2.719243 hp
3 kW 4.023066 hp 4.021448 hp 4.078865 hp
4 kW 5.364088 hp 5.361930 hp 5.438486 hp
5 kW 6.705110 hp 6.702413 hp 6.798108 hp

 

Hp to kW conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

POWER CONVERSION
RAPID TABLES