Kilowatts sa megawatts conversion

Kilowatts (kW) sa megawatts (MW) conversion ng kuryente : calculator at kung paano mag-convert.

Kilowatts sa megawatts calculator ng conversion

Kilowatts (kW) hanggang megawatts (MW) calculator ng conversion ng kuryente .

Ipasok ang lakas sa kilowatts at pindutin ang pindutan ng I- convert :

kW
   
Resulta sa megawatts: MW

Calculator ng conversion sa MW sa kW

Paano i-convert ang kilowatts sa megawatts

1MW = 1000kW

1kW = 0.001MW

Kilowatts sa megawatts formula ng conversion

Ang lakas sa megawatts P (MW) ay katumbas ng lakas sa kilowatts P (kW ) na hinati ng 1000:

P (MW) = P (kW) / 1000

Halimbawa

I-convert ang 5kW sa megawatts:

P (MW) = 5kW / 1000 = 0.005MW

Kilowatts sa watts table ng conversion

Lakas (kilowatts) Lakas (megawatts)
0 kW 0 MW
1 kW 0.001 MW
10 kW 0.01 MW
 100 kW 0.1 MW
 1000 kW 1 MW
 10000 kW 10 MW
 100000 kW 100 MW
 1000000 kW 1000 MW

 

Pag-convert ng MW sa kW ►

 


Tingnan din

Advertising

POWER CONVERSION
RAPID TABLES