Giá trị ASCII của '0'

Mã ASCII cho '0'.

Mã ASCII cho '0'

Mã thập phân '0': 48 10
Mã hex '0': 30 16
Mã nhị phân '0': 00110000 2
Mã bát phân '0': 60 8
Chuỗi thoát '0': \ x30
Mã HTML '0': & # 48;

 


Xem thêm

Advertising

 

 

MÃ ASCII
BẢNG RAPID