Mã ASCII cho Enter

Mã ASCII cho khóa Nhập / Trả hàng Vận chuyển (CR).

Mã ASCII cho Enter / CR

Mã thập phân CR: 13 10
Mã hex CR: 0D 16
Mã nhị phân CR: 00001101 2
Mã bát phân CR: 15 8
Trình tự thoát CR: \ x0D
Mã HTML CR: & # 13;

 


Xem thêm

Advertising

 

 

MÃ ASCII
BẢNG RAPID