Mã ASCII cho Không gian

Mã ASCII cho phím Space ('').

Mã ASCII cho Không gian

Mã thập phân dấu cách: 32 10
Mã hex dấu cách: 20 16
Mã nhị phân không gian: 00100000 2
Mã bát phân không gian: 15 8
Trình tự thoát khỏi không gian: \ x20
Không gian mã HTML: & # 32;                   

Mã ASCII cho Non Break Space

Mã thập phân dấu cách: 160 10
Mã hex dấu cách: A0 16
Mã nhị phân không gian: 00100000 2
Mã bát phân không gian: 15 8
Trình tự thoát khỏi không gian: \ xA0
Không gian mã HTML: & # 160; hoặc & nbsp;

 


Xem thêm

Advertising

 

 

MÃ ASCII
BẢNG RAPID