Làm thế nào để chuyển đổi 600 watt sang amps

Làm thế nào để chuyển đổi công suất điện 600 watt (W) thành dòng điện tính bằng ampe (A) .

Bạn có thể tính toán (nhưng không chuyển đổi) ampe từ watt và volt:

Tính Amps với điện áp 12V DC

Đối với nguồn điện một chiều, amps bằng watt chia cho vôn.

amp = watt / volt

amps = 600W / 12V = 50A

Tính Amps với điện áp 120V AC

Đối với nguồn điện xoay chiều, amps bằng watt chia cho hệ số công suất nhân với volt.

amps = watt / ( PF × vôn)

Đối với tải điện trở không có cuộn cảm hoặc tụ điện thì hệ số công suất bằng 1:

amps = 600W / (1 × 120V) = 5A

Đối với tải cảm ứng (như động cơ cảm ứng), hệ số công suất có thể xấp xỉ bằng 0,8:

amps = 600W / (0,8 × 120V) = 6,25A

Tính toán Amps với điện áp 230V AC

Đối với nguồn điện xoay chiều, amps bằng watt chia cho hệ số công suất nhân với volt.

amps = watt / ( PF × vôn)

Đối với tải điện trở không có cuộn cảm hoặc tụ điện thì hệ số công suất bằng 1:

amps = 600W / (1 × 230V) = 2.609A

Đối với tải cảm ứng (như động cơ cảm ứng), hệ số công suất có thể xấp xỉ bằng 0,8:

amps = 600W / (0,8 × 230V) = 3,261A

 

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang amps ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

TÍNH TOÁN ĐIỆN
BẢNG RAPID