Ký hiệu tụ điện

Các ký hiệu sơ đồ về tụ điện - tụ điện, tụ phân cực, tụ biến đổi.

Bảng ký hiệu tụ điện

Biểu tượng Tên Sự miêu tả
Tụ điện Tụ điện được sử dụng để lưu trữ điện tích. Nó hoạt động như ngắn mạch với AC và hở mạch với DC.
biểu tượng tụ điện Tụ điện
ký hiệu tụ phân cực Tụ điện phân cực Tụ điện
ký hiệu tụ phân cực Tụ điện phân cực Tụ điện
ký hiệu tụ điện biến đổi Tụ điện biến đổi Điều chỉnh điện dung

 

Ký hiệu điốt ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐIỆN
BẢNG RAPID