Ký hiệu bóng bán dẫn

Các ký hiệu sơ đồ bóng bán dẫn của mạch điện tử - NPN, PNP, Darlington, JFET-N, JFET-P, NMOS, PMOS.

Bảng ký hiệu bóng bán dẫn

Biểu tượng Tên Sự miêu tả
ký hiệu bóng bán dẫn npn Transistor lưỡng cực NPN Cho phép dòng điện hiện tại khi tiềm năng cao ở cơ sở (giữa)
ký hiệu bóng bán dẫn pnp Transistor lưỡng cực PNP Cho phép dòng điện hiện tại khi tiềm năng thấp ở cơ sở (giữa)
biểu tượng bóng bán dẫn darlington Bóng bán dẫn Darlington Được làm từ 2 bóng bán dẫn lưỡng cực. Có tổng mức tăng của sản phẩm của mỗi lần tăng.
Ký hiệu bóng bán dẫn JFET-N Bóng bán dẫn JFET-N Bóng bán dẫn hiệu ứng trường kênh N
Ký hiệu bóng bán dẫn JFET-P Bóng bán dẫn JFET-P Bóng bán dẫn hiệu ứng trường kênh P
ký hiệu bóng bán dẫn nmos Transistor NMOS Bóng bán dẫn MOSFET kênh N
ký hiệu bóng bán dẫn pmos Bóng bán dẫn PMOS Bóng bán dẫn MOSFET kênh P

 

Ký hiệu điện tử ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐIỆN
BẢNG RAPID