Ký hiệu điện trở

Ký hiệu điện trở của sơ đồ mạch điện & điện tử - điện trở, chiết áp, biến trở.

Bảng ký hiệu điện trở

ký hiệu điện trở Điện trở (IEEE) Điện trở làm giảm dòng điện.
ký hiệu điện trở Điện trở (IEC)
biểu tượng chiết áp Chiết áp (IEEE) Điện trở có thể điều chỉnh - có 3 đầu cuối.
ký hiệu chiết áp Chiết áp (IEC)
ký hiệu biến trở Biến trở / Rheostat (IEEE) Điện trở điều chỉnh - có 2 đầu cuối.
ký hiệu biến trở Biến trở / Rheostat (IEC)
Điện trở tông đơ Điện trở đặt trước
Thermistor Điện trở nhiệt - thay đổi điện trở khi nhiệt độ thay đổi
Điện trở quang / Điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR) Quang điện trở - thay đổi điện trở với sự thay đổi cường độ ánh sáng

 

Ký hiệu tụ điện ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG ĐIỆN
BẢNG RAPID